Síndic de Greuges de Catalunya

Sortida: 15441

Data: 5 JUL. 2007


PARLAMENT DE CATALUNYA

Secretaria GeneraI

REGISTRE GENERAL

19 JUL. 2007

ENTRADA NÚM. 13766

 

SÍNDIC

EL DEFENSOR DE LES PERSONES

 ________________________

 

I. Sra. M. Belén Pajares i Ribas

Presidenta de la Comissió del Síndic de Greuges

Parlament de Catalunya

Parc de la Ciutadella, s/n

08003 Barcelona

 

Núm. 280/99;5286/05

ag/lv

 

 
Senyora,

 

S’ha plantejat a través del Parlament de Catalunya la sol·licitud formulada pel Sr. Manuel Borraz Aymerich, perquè aquesta institució faci una rectificació pública de les declaracions efectuades a la seu parlamentària el dia 2 de juny de 2000, per l’anterior Síndic de Greuges, Sr. Anton Cañellas i Balcells, amb relació a la situació penal dels Srs. Abderrazzak Mounib i Ahmed Tommouch.

 

Respecte a això, i d’acord amb la informació facilitada pel Departament de Justícia, el Sr. Abderrazzak Mounib va morir el 26 de abril de 2000 al Centre Penitenciari de Brians, durant el compliment de les condemnes que tenia acumulades a 30 anys de presó.

 

Pel que fa a la situació penal del Sr. Ahmed Tommouch, se’ns ha informat que en l’actualitat es troba en situació de llibertat condicional des del 18 de setembre de 2006, complint definitivament les condemnes el 26 d’abril de 2009.

 

La situació del Sr. Ahmed Tommouch reflecteix la vigència de les següents executòries, d’acord amb el codi penal derogat: executòria 151/94 Jutjat d’Instrucció 8 de Terrassa, a disposició de la Secció 6a de l’Audiència Provincial de Barcelona, penat a 6 anys i un dia per delicte de robatori amb violència i intimidació; l’executòria 118/96 del Jutjat d’Instrucció de Tarragona 3, a disposició de la Secció 3a de l’Audiència de Tarragona per delicte de violació, a la pena de 30 anys de presó; i per la executòria 112/94 del Jutjat d’Instrucció 1 de Cornellà per delicte de violació a la pena de 24 anys, 2 dies de presó i 20 dies d’arrest menor.

 

A les esmentades executòries, els han estat aplicats per l’últim tribunal sentenciador (Secció 3a de l’Audiència Provincial de Tarragona) els límits de penalitat previstos en el Codi penal derogat, equivalent al límit de 30 anys de presó. Penes que extingirà definitivament el dia 26 d’abril de 2009.

 

Aquesta institució, dins de les funcions assignades per l’Estatut d’Autonomia i per la Llei de Síndic, té entre els seus límits d’actuació el respecte de la independència de les actuacions dels òrgans judicials en l’exercici de les seves funcions jurisdiccionals.

 

Aquesta institució parteix de l’anàlisi de la situació jurídica del Sr. Tommouch, com a penat per sentències fermes, sobre les quals no s’ha acceptat el recurs extraordinari sol·licitat de revisió, ni tampoc l’indult particular.

 

Per això no té lloc efectuar cap judici sobre la culpabilitat o no del Sr. Tommouch que no es derivi de l’exercici de funcions jurisdiccionals, adoptades amb les garanties jurídiques previstes en el nostre ordenament jurídic.

 

Per tant, no correspon a aquesta institució fer una valoració de les citades actuacions judicials i, conseqüentment, tampoc procedeix rectificar les declaracions efectuades pel difunt Síndic Anton Cañellas, en seu parlamentaria, alhora que aquestes se circumscriuen a reflectir una situació penal objectiva d’una persona condemnada, en sentències fermes i vigents en el moment de la seva mort com és el cas del Sr. Abderrazzak Mounib, i vigents actualment, com és el cas del Sr. Ahmed Tommouch, tenint en compte que això ha estat objecte de pronunciament per part dels organs judicials als quals els correspon constitucionalment aquestes funcions.

 

Finalment us comunico que en idèntic sentit he informat la Presidenta de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya.

 

Atentament,

 

 

Rafael Ribó

Síndic

 

Barcelona, 4 de juliol de 2007